Nevyzvednuté zboží na dobírku

Plánujete, že si objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše nevyzvednete?

V TOM PŘÍPADĚ ZBYSTŘETE!

 


 

Nejdříve si řekneme, co si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu i od dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, kdy vám bude zboží doručováno nebo že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout. Také v emailu potvrzujícím odeslání zboží vám poskytneme odkaz na přímé sledování pohybu zásilky. Budete tak vědět o každém pohybu zásilky.

 


 

Přestože je to vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a. Nyní jsou 2 možnosti, jak toto vyřešit:

1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod, platba kartou či jiná online platba). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky, a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby předání dopravcem.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím. Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem (kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.

 


 

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás efektivní. 

Bod 3 je pro vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, vám zašleme e-mail, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V té chvíli proti vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného uhradíte.

 


 

Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem. Pokud si myslíte, že se vás "pouze snažíme zastrašit" nebo "že když jste si dobírku nevyzvedl/a už vícekrát a nikdo s tím neměl problém", vězte že tomu tak není.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“


 

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky byste nám navíc zvýšili náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží pečlivě zkontrolovat, znovu nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat, zajistit zpětnou logistiku zboží do skladů a spoustu jiné práce. Zodpovědně se postavte k vašim závazkům a zboží si převezmete - nebo pokud ne, proveďte platbu za kompenzaci poštovného.

Náš obchod svou část kupní smlouvy dodržel - vy byste ji nevyzvednutím zboží porušil/a.
Proto není žádný důvod, aby z vašich chyb byl tratný náš obchod.

 


 

Věříme, že jsme vám danou problematiku dostatečně vysvětlili. Pokud něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit či pomoci s provedením platby, neváhejte nás kontaktovat.

Předem děkujeme za vaši férovost.

 

 

Zpět do obchodu